פסיכותרפיה הינו טיפול נפשי או רגשי.
שיטות הטיפול בפסיכותרפיה הינן מגוונות. ברובן ככולן ישנה אינטרקציה בין מטפל למטופל. אני מתמחה בטיפול רגשי בגישה הפסיכודינמית.
הטיפול הפסיכודינמי עוסק ונוגע בקונפליקטים פנימיים של האדם ומטרתו היא יצירת תובנות רגשיות וקוגנטיביות לגבי קונפליקטים אלו ומציאת דרכי התמודדות איתן.
קונפליקטים פנימיים נמצאים באזורים של הלא-מודע. הלא מודע זוכר רגשות ותכנים שמכאיב  לנו לא פעם להתמודד עמם ישירות.

לכן אנו מסגלים לעצמנו מנגנוני הגנה (למשל: הכחשה, השלכה, אידאליזציה) שמגנים עלינו מפני מודעות לרגשות מכאיבים אלה. הפסיכולוגיה הדינמית מניחה שפעמים רבות מצוקה נובעת מכך שההגנות כבר אינן יעילות ואף מזיקות. בטיפול מנסים לחשוף אותן, מתוך ההנחה שמרגע שהאדם מודע למה שבאמת קורה מבפנים, הרגשות יכאיבו פחות.

קונפליקטים פנימיים ודפוסי התקשרות בינאישיים מושתתים על חוויות עבר ויחסים עם אחרים משמעותיים בתקופות המוקדמות של החיים. הדפוס שנוצר יוצר מודל עבודה פנימי, שהוא תבנית המשמשת את הבוגר בעת יצירת קשרים עם אחרים ובעת בניית דימויו העצמי.

בפגישות ננסה לגעת בדפוסי ההקשרות, נזהה מנגנוני הגנה ונצעד ביחד במסע לרווחה נפשית, מתוך כבוד וסבלנות רבה.